marketing


„Nikdy nejez sám“

Kartotéka autora této knihy obsahuje více než 5 tisíc kontaktů, každému z nichž může zavolat KDYKOLIV! A jakých kontaktů! Někteří čtenáři ho obviňují z chlubení se velkými jmény. Ale on se nechlubí. Tito lidé jsou skutečně jeho dobří známí. Byl s nimi ve společných TV pořadech, píšou o něm v novinách. Kniha je o budování / udržení / […]