„Nikdy nejez sám“


Kartotéka autora této knihy obsahuje více než 5 tisíc kontaktů, každému z nichž může zavolat KDYKOLIV! A jakých kontaktů! Někteří čtenáři ho obviňují z chlubení se velkými jmény. Ale on se nechlubí. Tito lidé jsou skutečně jeho dobří známí. Byl s nimi ve společných TV pořadech, píšou o něm v novinách. Kniha je o budování / udržení / rozvoji vztahů.

Kniha

Někdo má rád knihy o osobním rozvoji a sebezdokonalování, jiní je naopak stále kritizují. První vítají životní změny, které taková díla přináší, druzí je vnímají negativně a domnívají se, že jejich autorům jde pouze o to, aby z tématu „vyždímali“ peníze. V naší zemi se častěji setkáme s lidmi z druhé skupiny. Abyste tomu uvěřili, můžete sami udělat test mezi svými přáteli a příbuznými. Nabídněte jim jakoukoliv knihu s touto tématikou. Výsledkem budete překvapeni. Více než polovina této skupiny čtení jednoduše odmítnou, další se budou snažit odsunout tento úkol „na pak“, třetí sice knihu vezmou, ale číst ji nezačnou. Pouze zlomek vašich známých (doslova pár lidí) projeví skutečný zájem o knihu a o téma osobního rozvoje. Obvykle to bývají mladí lidé a dospělí s pokrokovým smyšlením, kteří se zajímají o vše, co se děje kolem.

Taková je skutečnost. Ať je příčina jakákoliv, faktem zůstává, že dobrá kniha z oblasti osobního rozvoje má sílu změnit život i těm, kdo uvízl ve stereotypech nejhlouběji. Musí to ale být skutečně kvalitní kniha. Dobrá zpráva je to, že takových knih je v současné době na trhu dost. Důležité je pouze najít tu správnou, kterou v tuto chvíli nejvíce potřebujete. Poznatky o jednom z takových bestselleru se s vámi chci dnes podělit.

Pár řádků o autorovi

Dle jednoho z nejvlivnějších periodik světa „Forbes“ je Keith Ferrazzi „Nejspolečenštější člověk světa“. Jeho články se často objevují na stránkách známých světových časopisů a novin jako právě vzpomínaný „Forbes“ (časopis pro podnikatele a vlastníky společností), The Wall Street Journal (pravděpodobně nejvlivnější business noviny v USA) atd.

Komu je tato kniha určena?

Extrovert

Začnu tím, že než jsem se k přečtení této knihy dostala, slyšela jsem na ni výrazně polarizované názory. Zajímavá byla tendence, která se dala vysledovat 😎 .

Jestli knihu četl jednoznačně jasný extrovert, mluvil o ní s nadšením a dával jí nejlepší ocenění: „Užitečná pro život! Až ji vstřebáš, skamarádíš se s kýmkoliv!“ atd., apod.

Verdikt introvertního čtenáře, byl tvrdý a nekompromisní: „Tupé a povrchní americké kecy! V našem životě absolutně neupotřebitelné!“ atd., apod.

Bestseller Keitha Ferrazziho „Nikdy nejez sám“ (Nakladatelství Jan Melvil, Brno 2010, s. 296) se líbí všem, jejichž cílem je osobní rozvoj a seberealizace. Je to jedna z nejvýraznějších prací v této oblasti. Tato kniha je užitečná pro ty, kdo nebyl schopen se pohnout z místa a čekal na významný impulz ve svém rozvoji.

Na stránkách knihy je mnoho rad, které je možno začít používat hned. Přiznám se, že v mém životě je řada věcí, které dělám jinak, než doporučuje Ferrazzi, ale rady, které jsem vyzkoušela, jednoznačně měly kladný efekt na rozvoj byznysu. Doporučuji číst tuto knihu všem, bez toho, aby ji zkoumali z hlediska vhodnosti pro své pracovní zařazení nebo oblast působení. Kontakty rozhodují o všem.

O čem je tato kniha?

Man with a paper bag isolated on white background

Jako výrazný introvert, byla jsem na ni velmi zvědavá. Chtěla jsem osobně prověřit tak protichůdné názory a porovnat je s vlastním. A také zjistit proč vlastně k takové polarizaci dochází.

Dle mého mínění příčina je v tom, že v devadesátých letech sociální soustava země, včetně norem navazování, budování a udržování vztahů, byla z velké části zničena. Kolektivizmus a komunita jsou dnes historické nebo mytologické pojmy. Republika byla naočkována kapitalizmem se vším všude, tj. se změnou žebříčku sociálních hodnot, s rozvrstvením na bohaté a chudé a s akcentem na „finanční nezávislost“, „individualitu“ a „absolutní svobodu“ pro každého. Kniha přišla na trh v době, kdy část populace si nové sociální uspořádání již přijala „za své“ a učí se v něm pohybovat. Druhá část obyvatelstva si naléhavost tohoto trendu ještě neuvědomila a „nové praktiky“ odmítá přijmout. Proto si myslím, že nejbližších 10 až 20 let téma vztahů (budování, udržení, rozvoj, využívaní, apod.) bude nabírat na své aktualitě. Je to dlouhodobý proces a teprve na jeho konci budeme moci očekávat sblížení protichůdných názorů.

Způsoby budování finanční nezávislosti mohou být různé. Jednou z cest může být prvořadé shromáždění sociálního kapitálu (právě kontakty a vztahy s „užitečnými“ lidmi), které je potom možno konvertovat do peněz. Kniha Ferrazziho je věnována strategii a taktice budování právě tohoto „sociálního kapitálu“.

Kniha obsahuje praktické, do nehoráznosti jednoduché rady, jak správně budovat síť podnikatelských kontaktů, jak je pěstovat a nepřicházet o ně. Jsem přesvědčena, že většinu doporučení znají všichni, ale argumenty ve prospěch toho, proč je nutno to využívat v praxi, skutečně vybízejí k aktivitě.

V knize se autor dělí radami o tom, jak dokázal vytvořit kartotéku 5000 kontaktů, každému z nichž může kdykoliv zavolat a požádat o pomoc nebo podporu. Hlavní vzkaz – nebojte se o svůj „koláč“ rozdělit, neubude. Máte-li ve svém seznamu kontakt, který jste dosud nevyužili, nebojte se jím podělit s jinými.

Kniha obsahuje spoustu nápadů, doložených velkým počtem příkladů. Nesdílím názor autora, že je nutno pracovat 24 hodin denně, zapomenout na osobní život a stále udržovat kvalitní kontakty. Proto je zajímavá v první řadě pro ty, kdo myslí stejným způsobem jako Ferrazzi. Kniha skutečně motivuje, doporučuji ji přečíst. Je o tom, jak věřit ve své síly, jak se nezastavovat na své cestě. O tom, že je nutno se stále vzdělávat, ale také vzdělávat jiné. A také o mnohém dalším. Čtenáře očekává poznávací a vzrušující dílo, po jehož přečtení dostane chuť jít do nového podnikání, získat si novou kvalifikaci, napsat článek nebo knihu, stát se lektorem, atd. Prostě vyrazit dopředu.

Celkový dojem

  • Kniha je naprosto skvělá v otázkách taktiky (tj. v konkrétních postupech a nástrojích budování / udržení / rozvoje vztahů )!
  • Část doporučení je možno zařadit do oblasti budování vlastního renomé. To je celkem pochopitelné. Chcete-li, aby lidé s vámi komunikovali, je nutno abyste něco znamenali
  • Další rady jsou věnovány komunikační rutině, otázkám etiky a organizaci business (ale přitom neformální) komunikace.

Kdybych svou recenzi měla shrnout do několika slov, doporučila bych knihu přečíst. Její objem sice svědčí o tom, že autor se rád poslouchá, ale cca 30-40 z celkových 296 stran určitě shledáte užitečnými.

Závěr

Dál se již rozepisovat nebudu. Čtěte sami. Je to zajímavé :-)!

Leave a comment