10 důvodů proč zahájit svůj byznys bez byznys plánu


iStock_000021963294XXX

Patříte-li k těm moderním podnikatelům, kteří z duše nenávidí už jen myšlenku o tom, že jako první krok na startu jejich podnikání je třeba sestavit byznys plán, bude se vám tento článek líbit.

10 důvodů proč zahájit svůj byznys bez byznys plánu

Stále více profesionálů souhlasí s tím, že nejlepší strategie pro zahájení byznysu je důkladný průzkum a poznání činností, kterou se chcete zabývat než deklarování nějakého plánu s finanční projekcí, založenou pouze na vysněných perspektivách.

.Zahájíte-li činnost rovnou, můžete si ušetřit mnoho hodin a prostředků anebo také můžete zjistit, že váš sen ještě potřebuje čas, aby uzrál, předtím než mu obětujete své omezené zdroje nebo dokonce budete donuceni v bolestech vypracovávat splátkový kalendář na vrácení půjčených prostředků.

Kniha Simona Bridge a Cecilie Hegarty „Beyond the Business Plan“, (Mimo rámec byznys plánu) prezentuje 10 principů, které ukáží, kdy byznys plán k zahájení byznysu nepotřebujete, anebo je využijete k tomu, abyste později dali dohromady lepší byznys plán:

  1. Nové počínání je prostředek, ne cíl

Nový byznys musí v první řadě sloužit k dosažení vašich velkých cílů, například zlepšení kvality života vašeho okolí, splnění vašich snů, užitek z technologií, na jejichž rozvoji jste se podíleli. V tomto kontextu může jít o sociální projekt nebo dokonce hobby, a v tomto případě byznys plán není až natolik zásadní věc.

  1. Při zahájení nového byznysu nevkládejte do něj víc prostředků, než si můžete dovolit ztratit

Nové začátky jsou své podstatě rizikové a vyžaduji stadium průzkumu. Neunáhlete se a před ukončením průzkumu nedovolte jakkoliv dobře zpracovanému byznys plánu, aby vás vyprovokoval vložit do byznysu více, než můžete zariskovat a ztratit v případě, že předchozí průzkum selže. Vkládejte pouze tolik, kolik s přihlédnutím k riziku si můžete dovolit ztratit.

  1. Volte oblast, v níž máte alespoň nějaké znalosti a zkušenosti

BP_061

Nevystavujte se zbytečnému riziku, tím, že začnete podnikat „od nuly“ v oblasti, v níž znalosti a zkušenosti budete teprve získávat. Žádný byznys plán vás nezachrání, pokud pouze vyškubáváte jednotlivé nápady nebo slepě kopírujete cizí postupy bez toho, abyste tomu rozuměli, jen proto, že něčí úspěšný příběh zní hezky.

  1. Testujte reálné podmínky a přihlížejte k nim při tvorbě svých plánů

Než váš plán dostane nějaké obrysy, je třeba splnit některé úkony a OSOBNĚ se přesvědčit, že vaše technologie funguje, že trh pro ni skutečně existuje a že očekávaný vklad vám přinese očekávaný výsledek. Neopírejte se pouze o své pocity, emotivní nadšení přátel a ani na nezávislou studii.

  1. Jediný spolehlivý test je realita

Metodiky marketingových průzkumů, které se pokoušejí předpovědět reakci trhu na nový produkt, mohou být finančně náročné a nezřídka jsou málo spolehlivé. Je to jak s výzkumníkem. Jde a zkoumá místo toho, aby z bezpečné vzdálenosti se snažil předpovědět, co tam asi najde. Proto rozhodující vklad a byznys plán nechte na dobu, až realita potvrdí vaše předpoklady.

  1. Pusťte se do práce a vytvořte impuls

Přílišné váhání zabíjí jakýkoliv nový byznys, poněvadž trh se mění rychle a stává se složitějším. Zahájení byznysu pomáhá vytvořit impuls a dosáhnout mikrovýsledku, který vás povzbudí, motivuje k pokračování a přenese váš startup přes dočasné komplikace. Počáteční vytrvalost a věrnost svému nápadu se plně vyplácí.

  1. Neurčitost akceptujte jako setrvalý stav

Nikdy neodstraníte veškeré zdroje neurčitosti, proto je akceptujte a naučte se s nimi žít. Příliš často se na byznys plán nahlíží jako na mechanizmus, který neurčitost odstraní. Tento postup opíjí vlastníka byznysu pocitem uklidnění. Odstraňte hlavní zdroje neurčitosti předtím, než začnete plánovat a pak s nárůstem vašich zkušenosti svůj plán obnovujte.

  1. Hledejte nové a lepší příležitosti

BP_01

Mnoho skvělých příležitostí vznikne z toho, co jste dělali dříve. Nebo je odhalujete poté, co nové počínání nastartujete a postupujete dál. Mějte oči otevřené a komunikujte s novými zákazníky, novými partnery, novými trhy. Mimo jiné zjistíte, že důkladné zkoumání vyřazuje příležitostí, které nejsou pro vás vhodné.

  1. Budujte a využívejte sociální kapitál

Sociální kapitál to jsou lidé a kontakty. Žádný podnikatel nepřežije jako ostrov. Pro všechna počínání je sociální kapitál stejně důležitý jako finanční. Je to jako s každým jiným druhem kapitálu. Můžete čerpat pouze tolik, kolik máte k dispozici. Nemáte-li sociální kapitál, žádný byznys plán na světě k vám nepřivede potřebné finance.

  1. Získávejte příslušné návyky

Prakticky pro každou úspěšnou realizaci jsou nutné tři základní sady návyků. Jsou to marketing a prodeje, finanční management a schopnost vyrábět. Jestli příslušné návyky a znalosti nemáte, věnujte čas tomu, abyste je získali anebo najděte partnera předtím, než se budete pokoušet o sestavení byznys plánu.

Jestli poté, co jste se obeznámili s výše uvedenými principy, se rozhodnete pokračovat v rozvoji svého tradičního podnikání, bude pro vás sestavení byznys plánu velmi užitečným cvičením. Obzvlášť pokud hodláte do toho zapojit investory a najmout zaměstnance. Udělejte to pro sebe, abyste se přesvědčili, že rozumíte všem detailům a že jste schopni reprodukovat specifika vašeho podnikání pro svůj tým a investory.

Sestavení kompletního a důvěryhodného byznys plánu je finálním testem toho, zda vaše počínání má hlavu a patu, a zda vaše zdroje jsou přiměřené pro vytipovanou příležitost, vaše zkušenosti a pro míru rizika, které jste připraveni nést.

Životní styl podnikatele je o tom, že se zabýváte tím, co máte rádi bez neúměrného stresu, nejistoty a rizika.

Máte-li vlastní ověřené praktiky, které provozujete před zahájením nového počínání, podělte se o ně v komentářích.

Zpracováno na základě článku Martyho Zwillinga „10 Reasons Not to Write the Business Plan First„, který vyšel 06. 11. 2013 v digitálním magazínu Entrepreneur.com.

Leave a comment